top of page
A. Logo festival 2020 small last.jpg

                  In cooperation with

- Sensus studieförbund

- International festival "Musik på Slottet" ( Stockholm )

- Unga Musik i Syd

Daniel Iourtchik ( Sweden) and festival orchestra "Concertino"

Our Grand Prix winner in 2019 : Sanne Suh Berger ( Norway )

Our Grand Prix winner in 2019 :

Valdemar Wenzel Most ( Danmark )

        Welcome to our Malmö International Music festival "Concertino" for young musicians !
                          Next concert :   5 June 2022 Sunday at 14.00 in Palladium ( Malmö )


Den klassiska Musikfestivalen Concertino för unga musiker
Den klassiska musikfestivalen för barn och ungdomar "Concertino" anordnas sedan 2017 och är ett samarbete mellan Ideella föreningen Concertino Internazionale och Sensus studieförbund.
Vår festival sammarbetar bl.a. med den internationella festivalen "Musik på Slottet" i Stockholm.
Musikfestival Concertino är en internationell festival som välkomnar barn och ungdomar mellan 8-25 år som studerar klassisk musik.
Dans-, kör-, och instrumentala ensembler är också välkomna.
Under festivalen 2019 hade vi över 100 medverkande på fiol, viola, flöjt, oboe, piano, cello, gitarr och sång, även slagverkare och diverse ensembler uppträdde, bland dem Kammarorkestern "Concertino".

 

               Svetlana Orlova                                                       Simon Bång                                           Mac Ruzic

         projekt och konstnärlig ledare                      konstnärlig ledare och dirigent               verksamhetsutvecklare

                                                                                                                                                                    Sensus Musik

                                                                                                                                  

Photo for advert.jpg
Participants got Diploma 7801.jpg

                                       Malmö International Music festival "Concertino" :

           2017 : over 30 participants  from  Sweden and  Danmark

          2018 : 49 participants  from Sweden , Danmark and Norway

          2019 : over 100 participants from Sweden, Danmark, Norway and Russia.

 

Our guests from Danmark in 2018
Our guests from Norway in 2018
bottom of page